All-On-4 / All-On-6 İmplant Uygulaması

Teknik

All on 4 ya da 6; total dişsizlik durumunda, ileri cerrahi gereksinimi olmaksızın operasyonla aynı gün, sabit protezin takılmasına imkan sağlayan bir implant yapım tekniğidir.

İmplant yapılacak bölgelerde kemik erimeleri veya defektleri, ileri cerrahi operasyonlar ile onarılır. Bu tekniğin en büyük avantajı, ileri cerrahi uygulamalar gerektirmemesidir. Böylece ileri cerrahi gerektiren durumlarda, total dişsiz hastalara daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetle, estetik ve fonksiyonel sabit protez çözümü sunar.  

All on 4 ya da 6 tekniğinde, detaylı klinik muayene ve üç boyutlu görüntüleme yöntemleri ile radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Bu muayeneler sonucunda 4 veya 6 implant belirli açılarla çene kemiklerinde anatomik yapılar göz önünde bulundurularak uygun bölgelere yerleştirilir. İşlem günü sabit geçici restorasyon implantların üzerine sabitlenir. 

All on 4 veya 6 tekniği, hem alt hem de üst çeneye uygulanabilmektedir. Lokal anestezi veya sedasyon ile yapılabilmektedir. İşlem esnasında ağrı hissedilmez. İşlem sonrası kabul edilebilir düzeydeki ağrı, tavsiyeler ve önerilen medikal tedaviler ile rahatlıkla azaltılabilmektedir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi nedir?

Ağız ve çene bölgelerindeki sert ve yumuşak dokuların hem fonksiyonel hem estetik yönlerini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve bozuklukların yardımcı tedavisini kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahının Uyguladığı tedaviler nelerdir?

Ağız, diş ve çene cerrahı, diş hekimliğinde en yetkin kişi olduğu için doğal olarak bu alandaki her türlü tedaviyi yapabilir ancak özellikle bazı tedaviler sadece ağız, diş ve çene cerrahı tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. 

-Her Türlü İmplant Diş Tedavisi 

-Sinüs Lifting Tedavisi 

-Greft (kemik tozu) Tedavisi 

-Protez Öncesi Cerrahi Düzenleme

-Komplikasyonlu Diş Çekimi 

-20 Yaş Diş Çekimi 

-Gömülü Diş Çekimi 

-Diş Kökü Apikal Rezeksiyonu 

-Çene Kırığı Tedavisi 

-Çene Kisti Tedavisi 

-Çene Tümörü Tedavisi 

-Ağız İçi Prekanseröz Lezyonların Tedavisi 

-Ağız Yaraları ve Hastalıklarının Tedavisi 

-Ortognatik Cerrahi Tedavisi

-Genel Anestezi ve Sedasyon Altında Tedavi

Bruksizm ve Botoks

Bruksizm, çiğneme kaslarının uyku ve/veya uyanıklık durumunda, normalden fazla aktivitesi ile meydana gelen diş sıkma ve gıcırdatmaları olarak tanımlanır.   

Bruksizm en önemli sebebi strestir. Ayrıca genetik faktörler, ilaçlar, nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklar da diş sıkmaya neden olabilmektedir. 

Bruksizm sonucu ;

– Dişlerde ve restorasyonlarda aşınma ve çatlaklar meydana gelebilir. Aşınmış dişlerde hassasiyet ve ağrı görülebilir.

 – İlerleyen dönemlerde diş çevresi yapılar etkilenerek diş çevresinde kemik kayıpları ve dişeti çekilmeleri izlenir. 

– Hastaların yanak içi ve dil kenarlarında sıkmaya bağlı diş izleri vardır. 

– Uzun süre devam eden bruksizm sonucu çiğneme kaslarında büyüme (hipertrofi), ağrı ve hassasiyet meydana gelebilir. Bu durum, özellikle sabah uyanınca yoğun kas ağrıları olarak kendini gösterebilir. Çene köşeleri daha belirgin hale gelebilir.

Muayenede hasta hikayesi detaylı bir şekilde öğrenilir. Ağız içi ve kaslar klinik muayene ile değerlendirilir. Gerektiğinde MR ve tomografi gibi görüntüleme yönlemlerine başvurulabilir. 

Bruksizm tedavisinde öncelikle etkeni ortadan kaldırmak gerekir. Muayene sonucu  hastanın bruksizm etkenleri hakkında hasta bilgilendirilir ve hastada farkındalık oluşturulur.  Bruksizm sonucu oluşan kas ve eklem ağrıları için doktorunuzun uygun görmesi durumunda antiinflamatuar ve kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir. Uygun olmayan restorasyonlar değiştirilmeli, kapanış gözden geçirilmeli ve dişsiz boşluklar uygun tedavilerle restore edilmelidir. Standart tedavilere ek olarak okluzal splint ve botoks uygulamaları da tedavide önemlidir.

Botoks

Çene kaslarına botoks uygulaması, bruksizm sonucu artmış kas gerginliğinin azaltılması amacıyla çeneyi kapatan ve bruksizm sonucu hipertrofi görülen kaslara yapılan lokal botulinum toksin enjeksiyonudur. 

Bruksizme bağlı olarak çene hareketinde etkin olan kaslarda, kasların  normalden fazla ve sürekli aktivitesi sonucu büyüme görülür. Kas gerilimi artar ve hasta daha büyük bir kuvvetle diş sıkar. Bu durumlarda çenelere botoks uygulanabilir. Botoks, kas kuvvetlerini azaltarak dokulara gelecek zararı engellemiş olur.

Botoks , 18 yaşından küçük kişilere, emziren ve gebelere, botoks alerjisi durumunda, nörolojik ve muskuler rahatsızlıklarda uygulanamaz.

Botoks uygulamasında klinik başarıyı arttırmak için ağrılı çiğneme kaslarının doğru tanımlanması gerekir. Bruksizm tedavisinde botoks uygulaması yapıldıktan 3-10 gün sonra kaslar rahatlar ve bu etki yaklaşık 4-6 ay sürer.